Enligt lagen om obehöriga transaktioner ska du som privatperson skydda din personliga kod och spärra kortet så snart du märker att det kommit bort/blivit stulet. Har du gjort det detta blir du inte betalningsskyldig. Här är det dock en lite besvärlig situation eftersom ord står mot ord. Kan inte du och det lokala bankkontoret komma överens tycker jag att du ska vända dig till bankens klagomålsansvarig i första hand. Är du fortfarande inte nöjd får du vända dig till allmänna reklamationsnämnden i andra hand. Här kan du läsa mer om klagomål i ett bankärende.