Du kan begära omprövning av deklarationen fem år tillbaka i tiden och meddela Skatteverket det år du önskar återföra uppskovet till beskattning. Du betalar 22 procent i skatt på uppskovet och får tillbaka den ”ränta” du har betalat under åren därefter. Med tanke på den låga räntan vi har idag kan det därför vara lönsamt med omprövning.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar