Spotpriset på el är det som ligger till grund för prissättningen på den svenska elmarknaden. I Sverige tillhör vi en gemensam nordisk elmarknad som kallas Nord Pool Spot. Spotpriset bestäms ca ett dygn i förväg ner på timnivå. Priset är ett resultat av utbud och efterfrågan på el och baseras på prognoser från elmarknaden, information från både köpare och säljare av el.
Det som till slut hamnar på elräkningen för kunden är månadens genomsnittliga spotpriset i botten och på toppen av det tillkommer elcertifikat, energiskatt och moms.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB