I dagsläget ska en ränta på 0,5 procent betalas varje år på hela uppskovsbeloppet oavsett vilken inkomst du har. Räntan är inte avdragsgill utan kan betraktas som en skatt. Om ni ska betala av uppskovet är skattesatsen 22 procent, skattesatsen är samma oavsett storleken på inkomsten. Om det enbart är frågan om inkomstens storlek så spelar det ingen roll vilken som betalar uppskovet. Men det kan eventuellt finnas andra anledningar för att den ena parten bör betala, exempelvis rättvisa eller hur ekonomin i övrigt ser ut.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar