Jag skulle gissa att anledningen till att biogas inte används i större utsträckning beror på att framställningen är en relativt komplicerad process. Biogas framställs från biologiskt nedbrytbart material och utgörs i regel av spillmaterial från exempelvis reningsverk, soptippar eller bondgårdar. Det gör att mängden råvara för framställning av biogas är begränsad. För att kunna använda gasen som fordonsgas krävs dessutom en så kallad ”uppgradering” så att biometan bildas. Trots dessa begränsningar i framställningen av biogas så är det ett fantastiskt hållbart bränsle som kan användas till både fordon, eldproduktion och uppvärmning. Jag förstår verkligen din fråga och hoppas att användningen av biogas går en ljus framtid till mötes.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB