Hur mycket skatt du behöver betala beror på om din inkomst kommer över skattens skiktgränser, läs mer hos Skatteverket här

Tänk på att ändringsmöjligheterna är begränsade när utbetalningarna har påbörjats.

Men utöver skatt är det såklart bra att tänka på hur du vill disponera dina pengar. Klara du dig ekonomiskt i framtiden om du plockar ut allt under fem år?


Hälsningar

Katarina Wiberg