Ja, om du fortsätter att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt. Det beror på att förvärvsarbete i de allra flesta fallen ger lägre skatt än pension. Så här skriver Pensionsmyndigheten:

Har du en viss summa i lön är den skatt du betalar på den lägre än den skatt du skulle ha betalat för en lika hög pension. Anledningen är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen vilket minskar skatten.

Arbetar du det år du fyller 66 år, eller åren därpå, får du dessutom tillgodoräkna dig ett dubbelt jobbskatteavdrag. Samtidigt har du från och med ditt 66:e levnadsår ett förhöjt grundavdrag.

Om du fortsätter jobba och väntar med att ta ut pensionen kan du även tjäna in till ny pension vilket ger en högre framtida pension.

Hur mycket skatt du betalar beror också på din totala inkomst, om du hamnar över eller under brytpunkterna för statlig inkomstskatt, läs mer hos Skatteverket här

Hälsningar

Katarina Wiberg