Råvaruförsörjningen är generellt en risk för den framtida framställningen av ny teknik såsom elbilar och förnyelsebar elproduktion. Sällsynta jordartsmetallar används i elbilar och just elbilar förväntas bli den största framtida användaren slukaren av sällsynta jordartsmetaller. För solceller är inte jordartsmetaller den mest kritiska råvaran. Ämnet är inte mitt expertområde men jag kan rekommendera följande mycket intressanta artikel från Supermiljöblogen som jag hittade: supermiljöbloggen

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB