Hej!
Det enkla svaret är att du kan köpa aktien strax innan utdelning och sälja den efter utbetalning. Det finns inget krav på hur länge du ska äga en aktie dock finns det några datum du behöver hålla koll på vilket gör det lite mer komplicerat.

1. Sink-dag - Sista dagen aktien handlas inklusive rätt till utdelning. Du behöver ha aktien på sitt konto över natten till nästkommande dag, för att ha rätt till utdelningen.
2. Ex-dag – Här handlas aktien exklusive rätt till utdelning. Först nu kan du sälja aktien med fortfarande ha rätt till utdelningen. Det viktiga är att du behåller aktien på ditt konto över natten till ex-dagen för att ha rätt till utdelningen.
3. Avstämningsdag - Den dag man måste vara registrerad som aktieägare i aktieboken, för att ha rätt till utdelning. Denna dag infaller vanligtvis mellan två eller tre bankdagar efter sink-dagen. Likviddagen för ett köp måste alltså infalla senast på avstämningsdagen för att du ska ha rätt till utdelning. Vilken dag som är avstämningsdag framgår i regel i de pressmeddelanden som bolaget skickar ut.

Lycka till med ditt sparande!
Magnus Hjelmér