Hej Ann!

Pantsättningsavgiften är en avgift som är tänkt att täcka den administrativa kostnaden för själva anteckningen om pantsättning i föreningens lägenhetsförteckning. När du nu byter bank får du betala avgiften på nytt. Jag tycker dock ert pris på 1 000 kr är dyrt. Praxis är att föreningen tar ut en avgift på cirka en procent av ett prisbasbelopp, det vill säga cirka 400-450 kr. Beroende på hur du delat upp lånet kan dock flera avgifter tas ut och därmed också en högre avgift. Så skulle det kunna vara i ditt fall. Läs i föreningens stadgar vilken avgift föreningen har rätt att ta ut, det finns definierat där.

Lycka till!
Magnus Hjelmér