Hej, det låter som att du omfattas av så kallad garantipension. Det är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen inkomst. Den ligger runt 7000 kronor per månad. Den kan du börja plocka ut från det att du fyllt 65 år. På Pensionsmyndighetens hemsida kan du läsa mer och även göra en uppskattning av vad du kommer att få.

Hälsningar

Katarina Wiberg