Hej,

På den allmänna pensionen betalar du inkomstskatt månadsvis. Hur hög skatt du får beror på vilka andra inkomster du har. Om din inkomst tillfälligt ökar så kan eventuell ersättning från a-kassa eller bostadsbidrag minska, vilket kan vara bra att tänka på. Du behöver även tänka på din livssituation i övrigt och att pensionen blir reducerad om du börjar ta ut den tidigare.

De som väljer den här lösningen brukar ha en idé om att avkastningen ska bli högre eller vilja vara säkra på att pengarna får ärvas av efterlevande, vilket inte är möjligt i den allmänna pensionen. Det finns ofta flera olika typer av avgifter kopplat till kapitalförsäkringar och innehavet beskattas schablonmässigt årligen. Därför behöver du uppnå en avkastning som minst motsvarar avgifterna och kompenserar för att pensionen blir lägre när du tar ut den tidigare. För att nå en ekonomisk vinst behöver avkastningen vara ännu högre.

Läs gärna Pensionsmyndighetens analys som beskriver detta mer ingående.

Hälsningar Katarina Wiberg