Hej Kerstin, Det är ett stort belopp som du ärver och om du inte behöver alla pengarna under en snar framtid kan det vara idé att dela upp summan i fler delar. Pengar som du tänker plocka ut inom de närmaste åren är tryggast att spara på ett sparkonto, även om du inte kan räkna med nämnvärd avkastning. Resterande del kan du exempelvis placera i fonder inom ett investeringssparkonto, ISK, för att få möjlighet till högre avkastning. Vilka fonder du väljer beror på vilken risk du kan tänka dig. Med globalfond sprider du sparandet över hela världen och får därmed lägre risk. Jag råder dig till att prata med en rådgivare på banken för att diskutera olika möjligheter som kan passa dig bäst.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar