Hej,
Det är egentligen två skilda frågor, en pensionsförsäkring syftar främst till att ge dig en högre pension. Du behöver först ställa dig frågan om du är i behov av ett extra sparande. Därefter kan du ta ställning till om du önskar ett efterlevandeskydd på din försäkring. Det innebär att dina efterlevande får ta del av din pension om du skulle gå bort innan du fått hela pensionen utbetald. Ofta finns det också möjlighet att välja till ett efterlevandeskydd på pensionen från arbetsgivaren.

Om det är ett bra alternativ eller inte beror på flera saker, bland annat er livssituation och samlade ekonomi.

Hälsningar

Katarina Wiberg