Hej,
Den del av pensionen som direkt påverkas av att du inte har bott i Sverige i 40år är den så kallade garantipensionen. Det är en del av den allmänna pensionen som betalas ut till de som haft en låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Enkelt beskrivet minskar garantipensionen med 1/40-del per år du inte bott i Sverige.

Men de flesta pensioner är relaterade till din lön snarare än var du har bott. Den allmänna pensionen beräknas som en procent utifrån din lön, liknande beräknas de flesta tjänstepensioner. Ett undantag är de så kallade förmånsbestämda tjänstepensionerna, där spelar antalet år du arbetat in som en av flera faktorer. Vanligtvis brukar de pensionerna baseras på att en ska arbeta 30år för att få maximal pension.

Hälsningar

Katarina Wiberg