Säljer du din lägenhet som du äger utan att ha belånat den, är summan som den nya ägaren betalar för lägenheten din efter du betalat omkostnader som exempelvis mäklare. Men tänk på att du måste betala 22% skatt på den vinst du gör. Vinsten räknar du fram genom att räkna bort summan du köpte lägenheten för från summan du säljer lägenheten för. Du får även räkna av mäklararvode och eventuella renoveringar som du har betalat för. Gå in på skatteverket och läs mer hur du ska göra och vilka avdrag du kan göra innan du får fram beloppet som ska beskattas. Du kan även göra så kallat ”uppskov” om du köper en ny bostad, vilket innebär att du skjuter upp den skatt du ska betala. Samtidigt betalar du då en årlig ränta på den uppskjutna vinsten.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar