Bioenergi räknas till de förnybara energislagen då det genereras från förbränning av biomassa som produceras av växter. Ofta används biprodukter från exempelvis jord- och lantbruk som annars skulle gå till spillo vilket bidrar till ett högt resursutnyttjande. Bioenergi är i regel billigare att framställa än direktverkande el eller olja och i Sverige har vi dessutom inhemsk produktion vilket håller nere transporterna, något som annars är ett problem är transport av biomassa mellan produktionsanläggningen och slutdestinationen. Vid förbränning av biomassa/biobränslen genereras förvisso koldioxidutsläpp men förespråkarna för bioenergi hävdar att det inte blir något nettoutsläpp av växthusgaser utifrån ett livscykelperspektiv eftersom växterna tagit upp koldioxid under sin levnadstid.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB