Hej!

Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du hur du ska beskatta ditt innehav om du säljer dina fonder i en traditionell depå och flyttar innehavet till exempelvis ett Investeringssparkonto. När du säljer innehavet i en traditionell depå skattar du 30 procent på din vinst. Vill du ha samma innehav i ditt Investeringssparkonto så köps fonderna till dagsaktuellt pris. Det går inte att flytta över innehav från en traditionell depå till Investeringssparkonto för att slippa vinstskatten, innehavet säljs och köps på nytt i Investeringssparkontot.

Lycka till!

Magnus Hjelmér