Att ställa om energiproduktionen i ett land är en stor apparat som inte görs över en natt. Av Sveriges totala energianvändning inklusive transporter finns ett mål om att nå 50% förnybar energi till år 2020 (ett mål som förväntas uppnås) och vad gäller elproduktionen specifikt så finns ett mål om 100% förnybar energi till år 2040 enligt den blocköverskridande överenskommelse som slöts i juni 2016. Vad gäller kärnkraften så utgör den i dagsläget ca en tredjedel av Sveriges elproduktion och den räknas inte som förnybar, samtidigt finns det inga beslut tagna om att stänga ner kärnkraften och inte heller någon konkret plan för hur denna tredjedel av elproduktion skall kunna ersättas. Min personliga åsikt är att det utifrån ett miljöperspektiv skulle vara rent förödande att stänga ner kärnkraften då vi hade behövt öka andelen fossila bränslen såsom import av smutsig kolkraft dramatiskt.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB