Elnätsbolagens verksamhet övervakas av Energimarknadsinspektionen som ser till att bolagen följer de lagar och förordningar som gäller. I grund och botten har elnätsbolagen rätt att ta ut avgifter som täcker deras kostnader för att driva ett långsiktigt säkert nät. Som du hör är det luddigt formulerat och utrymmet för tolkning stort. En del elnätsbolag utnyttjar ”tolkningsutrymmet” för att testa nya prismodeller, där en effekttariff är ett exempel. En effekttariff är i teorin en bra grej för både elbolag, samhälle och slutkund men då krävs en avancerad styrning av kundens hushåll, något som i praktiken inte existerar mer än i experimentell fas. Så slutligen, min gissning är att SEOM håller sig inom lagar och regler men försöker tänja lite på gränserna för att testa nya prismodeller.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB