Hej,

ISK och kapitalförsäkring skiljer sig något åt i utformningen och hur skatten räknas ut. I många fall är skillnaden liten och i det stora hela fungerar det på samma sätt. Men avgiften kan i vissa fall vara högre i en kapitalförsäkring och köper du aktier äger du dem inte rent juridiskt i en kapitalförsäkring, vilket du däremot gör i en ISK. Önskar du exempelvis gå på bolagstämma i företaget du äger aktier i ska du därför spara i en ISK.

Är du företagare eller vill samäga sparandet med någon mer, är det kapitalförsäkring som gäller samt om du vill sätta in en förmånstagare till pengarna om du skulle avlida under spartiden. Så beroende på behovet behöver man välja den produkt som passar bäst.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar