Hej,

Det finns ingen brytgräns för hur mycket du får tjäna, du behöver endast vara uppmärksam på hur mycket skatt du betalar i takt med att din totala inkomst ökar.
Väntar du till det år du fyller 66 år med att ta ut pensionen så blir skatten lägre på grund av ett förhöjt grundavdrag. Du kan kontakta pensionsmyndigheten för mer information eller läsa mer här.

Att jobba är dock alltid ett bra sätt att dryga ut inkomsten och höja den framtida pensionen. Så du ska inte vara rädd för att jobba, fundera snarare på om du behöver börja ta ut pensionen samtidigt eller kan vänta med den.

Hälsningar Maja