Vad jag känner till så är det inte lagligt för elnätsbolaget att påföra en extra kostnad bara för att man byter till ett annat elbolag. Eftersom elnät är en statligt reglerad verksamhet och elhandel en avreglerad så skall det vara ”vattentäta skott” mellan verksamheterna.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB