Räntebevis ger dig möjligheten att investera i företagsobligationer. Normalt sett krävs stora kapital för att kunna investera i företagsobligationer men med räntebevis kan du nu nå denna marknad. Förenklat kan man säga att en företagsobligation är ett lån till företag som istället för att vända sig till banken vänder sig till allmänheten för att låna pengar. Äger du räntebevis utsätts du för två olika risker, dels företagsrisken men också ränterisken. Företagsrisken är knutet till det specifika företaget exempelvis om det skulle gå i konkurs. Ränterisken är den risk som räntemarknaden för med sig. Var medveten om dessa risker när du investerar.

Lycka till!

Magnus Hjelmér