Som jag förstår det finns det vissa av de elbolag som köper överskottsel som har villkoret att den el som säljs tillbaka till nätet inte får överstiga fastighetens totala elförbrukning på årsbasis. Jag gissar att det är en ekonomisk fråga för elbolaget som skyddar dem från att behöva teckna avtal med kunder som bara säljer och inte köper någon el vilket riskerar att bli en förlustaffär.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB