Hej!

Flyttskatt är ett samlingsnamn för ett antal skattesatser som du betalar när du flyttar till en fastighet eller tomträtt. Delarna man brukar pratar om är:

  • Reavinstskatten som du betalar när du flyttar från nuvarande bonde med vinst. Skattesatsen är 22 procent.


  • Lagfartsavgiften är 1,5 % av köpeskillingen. Lagfartskostnaden betalas av köparen i samband med att man skickar in köpebrevet till inskrivningsmyndigheten och ansöker om lagfart (bevis på att det är du som äger fastigheten) för fastigheten.


  • Pantbrevsskatt får du betala om du behöver ta lån på huset och det saknas uttagna pantbrev sedan tidigare. Att ta ut nya pantbrev kostar två procent av pantbrevets värde i skatt.Lycka till!