Om man tittar på det totala behovet av kWh under ett helt år, om alla skulle köra elbil, så förväntas det uppgå till drygt 10 TWh. Detta utgör endast ca 7% av Sveriges totala elproduktion under 2015 och som jämförelse exporterade Sverige 22 TWh under 2015. Med andra ord skulle Sverige kunna minska exporten och istället använder överskottet till elbilarna. Detta är sant vad gäller det totala energibehovet utslaget på hela året, men det är inte där skon klämmer. Den stora utmaningen för energisystemet är att kunna täcka de effekttoppar och höga belastningar på elnätet som exempelvis uppstår när folk kommer hem från jobbet och skall ladda sina elbilar samtidigt. Jag tror inte att vi nödvändigtvis kommer behöva se så mycket högre priser på själva kilowattimmen men att vi däremot kan vänta ökande priset på elnätet i kombination med tariffer och statliga incitament som gynnar en jämnare belastning av elnätet och ett mer hållbart energisystem i stort.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB