Hej Leif, om du har fyllt 65 år får du göra ytterligare avdrag från din arbetsinkomst innan du ska betala inkomstskatt. Om du har arbetsinkomst som pensionär och är över 65 år får du nämligen ett högre jobbskatteavdrag än övriga inkomsttagare som är yngre.

Har du inte fyllt 65 år är grundavdraget och jobbskatteavdraget lägre och beroende på hur hög din sammanlagda inkomst är. Grundavdraget ligger mellan 13 200 och 34 500 kronor och beror på hur hög din inkomst är. Det går därför inte att säga exakt hur hög din inkomstskatt blir. Om du går in på Skatteverkets hemsida finns det en räknesnurra där du kan lägga in dina inkomster och få reda på hur mycket du ska betala i skatt. Då får du även reda på hur stort ditt grundavdrag och jobbskatteavdrag blir.

Elisabeth Hedmark
Privatekonom
Länsförsäkringar