Elnätsbolagen har ensamrätt till driften av elnätet inom sitt nätområde och har rätt att ta ut avgifter som täcker deras kostnader för att driva ett långsiktigt säkert nät. Eftersom konkurrens saknas kontrolleras elnätsavgifterna av Energimarknadsinspektionen så det är dom som ser till att bolagen inte tar ut för höga avgifter. Taket för hur mycket elnätsföretagen får ta ut (& höja priserna) bestäms utifrån en så kallad ”intäktsram” som beslutas av Energimarknadsinspektionen i 4-års perioder. Mer information om detta finns att läsa på Energimarknadsinspektionens hemsida

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB