Hej Jan-Erik,

Det första du bör ta i beaktande är att om du börjar ta ut din pension så kommer du att tappa rätten till eventuell annan ersättning, så som sjuk- och aktivitetsersättning eller a-kassa.

När det kommer till att själv placera sin pension i tex ett ISK så kan det vara fördelaktigt om du lyckas få en högre avkastning än den du har på din pension i dag samt täcker eventuella extra omkostnader. När du tar ut pensionen behöver du betala inkomstskatt på pengarna och sen kommer du att betalar en årlig schablonmässig skatt på ditt innehav i ett ISK. Sen vill jag också uppmärksamma dig på eventuella avgifter kopplat till sparandet, beroende på var du skulle välja att placera pengarna, så att du tar höjd även för dessa när du räknar på en förväntad avkastning.

Hälsningar
Maja Englund