Leveransen av gas är inte avreglerad och marknadsmässig på samma sätt som el. Jag kan hålla med om att det är en dålig form av prissättning men tror dessvärre inte att det kommer ske någon förändring eftersom gas till lägenheter används i så liten utsträckning.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB