Av Sveriges totala energianvändning inklusive transporter finns ett mål om att nå 50% förnybar energi till år 2020. Vad gäller elproduktionen specifikt så finns ett mål om 100% förnybar energi till år 2040 enligt den blocköverskridande överenskommelse som slöts i juni 2016. Sverige är fortfarande väldigt beroende av kärnkraften och det finns inte någon quick-fix för hur man på ett miljömässigt hållbart sätt ska kunna ersätta kärnkraften. Kärnkraften utgör i dagsläget ca en tredjedel av Sveriges elproduktion och den räknas inte som förnybar. Samtidigt finns det inga beslut tagna om att stänga ner kärnkraften och inte heller någon konkret plan för hur denna tredjedel av elproduktion ska ersättas.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB