Hur mycket du förlorar i slutändan med en anställning på 60 procent istället för en anställning på 100 procent påverkas av flera olika faktorer. Vissa av dessa faktorer är omöjliga att förutspå på förhand, som till exempel avkastningen på ditt pensionskapital. Däremot kan du titta på vad skillnaden i anställningsgrad gör när det kommer till inbetalningen av till ditt pensionskapital. På så sätt kan du få en uppfattning av vad du behöver spara för att kompensera för skillnaden i inbetalningar.

För att räkna ut hur mycket du behöver spara för att kompensera för förlusten kan du starta med att räkna ut vad inbetalningen till ditt pensionskapital hade varit om du arbetade 100 procent. Om avsättningen till din tjänstepension till exempel är 4,5 procent av din lön kan du på så sätt räkna fram vad en heltidslön hade genererat för inbetalning. För att ta reda på vad din procentuella avsättning är kan du fråga din arbetsgivare hur ditt pensionsavtal är utformat.

När du räknat fram hur mycket som hade betalats in vid en 100 procentig anställning kan jämför det med vad som betalas in idag. Mellanskillnaden kan bidra till uppfattningen av vad du behöver spara idag för att kompensera för förlusten när det kommer till inbetalningens storlek.

Hälsningar
Maja Englund