Det är fortfarande inte klubbat hur premiepensionssystemet ska reformeras. Regeringens utredare har lämna sitt förslag vilket går ut på att det i huvudsak ska finnas ett antal färdiga och av staten upphandlade paketlösningar. Vid sidan av detta ska fondtorget finnas kvar för den som vill välja fonder. Torget ska dock, enligt förlaget, innehålla betydligt färre fonder än idag. Detta är utredarens huvudförslag men inget är som sagt beslutat ännu utan nu ligger frågan hos politikerna.

//Johanna