Hej Monica! Det är klokt att se över sina fonder regelbundet, och fondavgiften är en viktig faktor att ta med i utvärderingen. Fondavgiften du nämner är jämförelsevis hög. Den kan sättas i kontrast till om du hade behållit pengarna inom ickevalsalternativet, AP7 Såfa, där du får en lägre risk med åldern och som 63-åring endast betalar 0,09% i avgift totalt. Det finns även andra fonder utanför premiepensionssystemet med betydligt lägre avgifter än vad du betalar idag, att placera i en kapitalförsäkring eller ISK där du inte heller betalar skatt vid uttag. Förutom fondavgiften kan du också titta på avkastning, risknivå, betyg och jämförelseindex för att utvärdera fonden. Du kan alltid ringa ett pensionsbolag du litar på och ställa frågor, även om det "bara" handlar om att bolla.

Stort lycka till! Maja