Elpriserna är oftast som lägst under våren och sommaren vilket gör det mest troligt att det är då som priserna på bundna avtal är som lägst. Det är däremot inte alltid som det dippar särskilt mycket på våren/sommaren så innan du binder kolla hur priserna ligger procentuellt jämfört med föregående år och föregående vinter för att få en uppfattning om läget.

Joakim Ottander
Energiexpert ELIQ AB