Hej, tilläggspension är en inkomstgrundad pension från den allmänna pensionen, som baseras på de pensionspoäng du fått under de år du har arbetat. Ju högre pensionspoäng du har, desto högre blir din tilläggspension. Val av förvaltningsform för tjänstepensionen hos KPA, dvs hur dina pensionspengar placeras, kan påverka din månatliga pensionsutbetalning. För att på bästa sätt ta reda på varför beloppet minskat, kan du kontakta KPA. Här hittar du kontaktuppgifter www.kpa.se/privatperson/kundservice

Med vänlig hälsning

Maja Englund