Unga sparar mest. Nästan hälften sparar mer än 10 % av lönen jämfört med de äldre där endast 1 på 3 sparar samma summa. Och, 1 av 20 bland de unga, sparar mer än 50% av lönen. Det är 5x fler än bland de äldre.

För några veckor sedan skrev jag exempel på bloggen om sparprofiler. I grunden konstaterade jag att sparande handlar om val, det finns för mycket sparande och det finns för lite sparande. Läs gärna inlägget och se vilken profil du är
.
Nu har vi frågat svenska folket hur mycket av lönen de sparar varje månad. 1 147 personer på en enkät från Sifo i åldrarna 15-79 år.

Unga sparar mer än äldre. Väsentligt mer faktiskt. Nästan hälften av alla unga (upp till 34 år) sparar mer än 10 % av lönen, jämfört med äldre där endast 1/3 sparar mer än 10%. Förhållandet är anmärkningsvärt då äldre vanligtvis har högre inkomst än yngre och vi vet att sparandet går upp med lön.

Det som också är förvånande är att det inte finns några egentliga skillnader mellan ålderskategorin 35-55 år och 56-79 år bland de som fortsatt jobbar. Eftersom åldern efter 35 vanligtvis sammanfaller med barnaåren är det kanske inte så konstigt att sparandet går ner en del, men att det inte går upp igenom efter är konstigt. Men, kanske har denna grupp det redan så bra, så de inte känner ett behov att spara.

Faktum är att nästan 1/5 inte sparar någonting alls i åldern 56-79 år. Och, då ska framhävas att vi endast räknar på de som anger att de får lön.

Få skillnader mellan könen. Den ena skillnaden som vi hittar är att något fler män inte sparar någonting alls, istället för mellan 1-5 %. Men för alla nivåer över det sparar män och kvinnor lika mycket.

Mitt råd: Spara inte ihjäl dig under korta perioder utan försök att hitta en långsiktig nivå. Spara när du får lönen. Och, glöm inte att leva under tiden också.

Vad sparar du? / henrik senestad