Hej!

Jag förstår din frustration. I de allra flesta fall är det ju hederliga människor som vill få lite ränta på sina pengar. Ändå så tvättas det cirka 130 miljarder kronor varje år.

Det krav som ställs, enligt lag, är att varje bank ska ha god kundkännedom. Det är förbjudet för banker att gå in i avtal eller utföra transaktioner om man inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom. Det här är anledningen till att du behöver svara på frågorna. Då det redan finns stora summor i systemet som redan tvättats är det upp till varje bank att se till att nya kunder inte tar med sig några tvättade pengar in i deras verksamhet.

Alla banker jobbar hårt för att undvika penningtvätt men de senaste åren har flera banker fått betala straffavgifter för att man inte lyckats full ut.