Hej!

De första 14 dagarna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Från och med dag 15 kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Jobbar du 50 procent är du berättigad sjukpenning för de 50 procent du jobbar. Vissa arbetsgivare betalar inte sjuklön, men då kan du istället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetsgivare kan erbjuda sjukförsäkring i tjänstepension. Har du som anställd sjukförsäkring kan du efter 90 dagars sjukdom ha rätt till ersättning. Kontakta din arbetsgivare och fråga vad som gäller just för dig om du skulle bli sjuk.

Med vänlig hälsning

Maja Englund