Hej och tack för din fråga! Det finns inget direkt svar på om du gynnas av att ha ett efterlevandeskydd, utan det beror helt på hur din familjesituation ser ut.

Fördelen med skyddet är att det ger din familj en extra trygghet om något skulle hända dig. Samtidigt gör ett efterlevandeskydd att din pension blir längre, eftersom du inte får ta del av arvsvinst. Och vad betyder då arvsvinst? Enkelt förklarat innebär arvsvinst att pensionspengarna från någon utan efterlevnadsskydd som avlider fördelas till dem utan efterlevnadsskydd som fortfarande lever. Här kan du läsa mer!

Hälsningar,
Maja Englund