Hej Eva och tack för frågan! Precis som du skriver är inte all pension flyttbar. Detta beror på att först 2007 blev flytträtt obligatoriskt, men då enbart för nya pensionsförsäkringar. Konkret innebär det att om du har pensionspengar intjänade innan 2007 så kanske inte dessa går att flytta.

Finansdepartementet har även lagt förslag kring hur flytt av pension kan bli både enklare och mer förmånligt för dig som pensionssparare. Här kan du läsa mer om det: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/en-effektivare-flyttratt-for-pensionssparare/

Hälsningar,
Maja Englund