En individuell olycksfallsförsäkring kompletterar det skydd du har via socialförsäkringen och det kan vara bra att ha. En hemförsäkring ger ett visst skydd vid olycksfallsskada som inträffar på resa men inte annars. Om du har köpt ett tillägg till din hemförsäkring, ett olycksfallsskydd, kan du ha ett visst skydd även via din hemförsäkring men ersättningsbeloppen är då låga.

En individuell olycksfallsförsäkring ger dig möjlighet att få ekonomisk hjälp om du får en bestående funktionsnedsättning eller bestående arbetsoförmåga på grund av en olycksfallsskada. Det finns även möjlighet att få ersättning för exempelvis kostnader för läkarvård och medicin samt ersättning för sveda och värk och missprydande ärr.