Medellivslängden ökar stadigt i Sverige vilket innebär att vi kommer behöva jobba längre upp i ålder för att få pensionen att räcka till. I takt med att den allmänna pensionen sjunker blir tjänstepensionen allt viktigare. En undersökning som Pensionsmyndigheten har gjort visar att de som är födda på 50 talet kan räkna med att få ut ca 48 procent av månadslönen i allmän pension och ca 9 procent i tjänstepension. De som är födda på 90 talet får 44,5 procent av lönen i allmän pension och ca 13,9 procent i tjänstepension. Totalt blir pensionen något högre, men då gäller det att ha tjänstepension. Tycker du att knappa 60 procent av lönen i pension känns lite magert kommer några tips för dig nedan.

Arbete och skatt grunden för en bra pension

Att arbeta så mycket och länge du kan har en positiv påverkan på din pension. Det pratas mycket om att pensionsålder höjs och att vi ska vänja oss vid att arbeta längre, men det gäller lika mycket att komma ut i arbetslivet skyndsamt.

Genom att betala in skatt på dina inkomster garanterar du din framtida pension. All inkomst upp till 43 309 (2019) är pensionsgrundande. Arbetar du svart missar du viktiga pensionsinkomster som kan vara svåra att tjäna in senare i livet.

Tjänstepensionen har större betydelse för vår framtida pension idag än för tidigare generationer. Se därför till att du har tjänstepension från din arbetsgivare. De finns en mängd olika kollektiv avtal och de flesta ger regelbunden information om de villkor och skydd som medlemmarna omfattas av. Passa på att gå på en informationsträff för att snabbt lära dig mer. Även utan kollektivavtal är det många privata arbetsgivare som erbjuder avsättning till tjänstepensionen. Hör med din arbetsgivare vad som gäller.

Håll koll på avgifterna - Se till att betala så låga avgifter som möjligt för ditt pensionssparande – oavsett om det gäller premiepensionen, tjänstepensionen eller det privata sparandet. En procentenhet lägre avgift kan ge upp till 25 procent mer i pension under ett arbetsliv.

Det är grunderna för att få en bra pension, nedan kommer ytterligare några tips beroende på din ålder.

20-30 år

 • Studera – Studier kan ge dig en större chans till bättre löneutveckling och högre pension. Dessutom tjänar du pensionsrätter även under tiden som student. Men inte lika mycket som om du skulle arbeta.


 • Fördela föräldraledigheten – Minskad inkomst under många år påverkar ekonomin under småbarnsåren men även pensionen. Att fördela föräldraledigheten, om det går, kan vara ett sätta att minska effekten på pensionen något. De som tjänar minst och jobbar inom stat, landsting och kommun kan faktiskt tjäna mer till sin pension under föräldraledigheten än om de skulle jobba (se mer om barnårsrätt nedan) medan de med god inkomst som jobbar inom privat sektor kan tappa flera hundralappar av sin månadspension.


 • Barnårsrätt - Den i föräldraparet som tjänar minst får 4 år av barnårsrätt i tillägg till sin pension. Om man inte tjänar mer än 7,5 prisbasbelopp, då får man inga barnrättsår. Den som planerar kan lägga sig på en inkomst på 6,5 inkomstbasbelopp istället, och den vägen få ett extra basbelopp till pensionen, och spara föräldradagar på samma gång.


 • Föräldrapenningen är pensionsgrundande - det betyder att staten betalar in pensionsavgifter åt dig baserade på din föräldrapenning.


 • Under föräldraledigheten betalar ofta arbetsgivaren premien till tjänstepensionen. Det finns skillnader mellan de olika avtalen. De som jobbar inom kommun och landsting samt staten har förmånligast avtal på denna punkt.


 • Premiebefrielseförsäkring -Om din arbetsgivare inte betalar in till din tjänstepension under föräldraledigheten kan du i vissa fall själv begära att premierna ska betalas genom en premiebefrielseförsäkring.


 • Premiepensionsrätter – Har ni kommit överens om att en av er ska stanna hemma under längre tid med barnen kan ni kompensera den föräldern som är hemma mer genom att föra över premiepensionsrätter. Premiepensionsöverföring kan på sikt ge många hundra lappar och till och med närmare ett par tusenlappar beroende på när i livet överföringen sker, hur mycket givaren tjänar och hur många år överföringen pågår. Detta kan dock endast göras mellan makar eller registrerade partners och kan inte ske retroaktivt.


 • Eget sparande – Börjar du spara i tjugoårsåldern behövs inte så stora belopp för att de ska ha god chans till avkastning. ISK är det mest fördelaktiga för sparande med hög avkastning då beskattningen är låg. Börjar du spara i ung ålder kan du ta lite högre risk i ditt sparande för att maximera ränta- på -ränta effekten.


 • 40-50 år

 • Vikten av tjänstepension - Att välja en arbetsgivare som har ett tjänstepensionsavtal kan betyda otroligt mycket för din pension. Har du en lön som överstiger 43 309 (2019) kr tjänar du inget extra på det överskjutande beloppet till den allmänna pensionen. Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir extra viktigt att ha tjänstepension för dessa delar av lönen som inte ger allmän pension.


 • Extra tjänstepensionsinsättningar för höginkomsttagare – Inom många avtal gör arbetsgivaren pensionsinsättningar motsvarande hela 30 procent för den del av din månadslön som överstiger 40 250 kronor (483 000 kronor/år, 2019). På lön upp till 40 250 kronor i månaden betalar arbetsgivaren in 4,5 procent. Något att tänka på om man tex funderar på att gå ner i arbetstid.


 • Eget sparande – Med barn i hushållet kan utgifterna kännas stora. Försök ändå att göra månatliga insättningar till din pension även om du behöver dra ner lite på summan. När barnen flyttat hemifrån kan du justera om beloppet igen. Under denna period kan det vara klokt att även fördela om risken på ditt sparande. Ett sätt är att ha en del blandfonder eller globala indexfonder.


 • Löneväxla - Att löneväxla till pension innebär att du avstår lön som istället betalas in till en pensionsförsäkring. Det rekommenderar jag endast att fundera på om du tjänar mer än 43 309 (2019) eftersom det annars påverkar insättningarna till din allmänna pension samt andra ersättningar. Eftersom arbetsgivaren betalar en lägre skatt på pensionspremier än på lön finns det utrymme för arbetsgivaren – att utan en ökad kostnad – skjuta till extra pengar när du växlar lön till pension. Har du tjänstepension eller andra förmåner är det din brutto lön innan löneväxling som ska ligga till grund för inbetalningar, annars tjänar företaget på det. Samma gäller vid lönerevision – Det är lönen före växling som ska löneförhandlas.


 • 55 -65 år

 • Deltid – Funderar du på att gå ner i deltid ska du tänka på att tjänstepensionen kan påverkas beroende vilket avtal man har. Om man jobbar inom privat sektor minskar insättningarna i proportion till hur mycket du går ner i arbetstid. Har du har ett jobb med lite högre lön i privat sektor finns pensionspengar att tjäna genom att tänka till. Istället för att gå ner till 75 procent under hela året och istället välja att jobba heltid halva året och halvtid halva året kan du tjäna in ett större belopp till din tjänstepension.


 • Välj och välj bort skydd för dina närstående -Det finns valbara delar i tjänstepensionen som Återbetalningsskydd och Familjeskydd. Det kan till exempel vara bra att ha återbetalningsskydd om du har familj men är du över 60 bör du fundera på att ta bort återbetalningsskyddet om behovet försvinner. Det kan till exempel vara i situationer som att barnen "står på egna ben" eller att huset är avbetalt. Har din make/maka en stabil pension eller har du skilt dig kanske du inte behöver de skydden längre. Då är det läge att säga upp dessa och på så sätt få mer pension till dig själv.


 • Privatsparande - Ju närmare du är din pensionsålder desto mindre risk vill du ta med dina pengar. Vill du ha kvar dina fonder ska du överväga att byta en del av aktierna till tex obligationer eller räntebärande papper. ISK kanske inte är det bästa kontot heller, eftersom schablonskatten baseras på statslåneräntan det föregående året. En hög statslåneränta kräver högre avkastning, vilket ibland kan vara en utmaning för räntepapper. Ett fondkonto kan passanbättre eller ett helt vanligt sparkonto med insättningsgaranti för trygg förvaring av delar av ditt kapital.


 • 65 år och uppåt

 • Jobba längre! - Varje år som du jobba efter 65 ger dig tre fördelar:


 • 1. Du fortsätter att spara till din pension som därmed blir högre. Du tjänar helt enkelt in nya pensionsrätter när du fortsätter att jobba. Dessutom kommer summan du tjänat in under åren fördelas på färre pensionsår, vilket ger mer kronor per månad. Det kan ge dig mellan 7-8 procent mer i pension för varje extra år du jobbar.

  2. Du betalar mindre skatt på din lön från och med det år du fyller 66. Du har ett förhöjt jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag från och med det år du fyller 66 år vilket innebär att din skattesats blir mycket lägre.

  3. Du betalar mindre skatt på din pension – Avvaktar du med att ta ut hela eller delar av din pension tills det år du fyller 66 kan du få mer i plånboken. Skatteavdraget på pension är nämligen olika beroende på hur gammal du är. Tar du ut din pension det år du fyller 66 år, blir din skatt lägre för samma pensionsbelopp än om du tar ut din pension före ditt 66:e levnadsår. Det beror på att du som är mellan 61 och 65 år inte får tillgodoräkna dig det förhöjda grundavdraget, som gäller för pensioner från det 66:e levnadsåret.

 • Välj livslång utbetalning - Kan du vänta med att ta ut en del av den allmänna pensionen så har du mer i potten de resterande åren. Samma gäller för tjänstepensionen som betalas ut på fem år om man inte meddelar något annat. Men du ska ju leva länge! Välj därför en utbetalning på livstid. Annars kan det bli väldigt fattigt under många år.

 • Flytta utomlands – Sverige har skatteavtal med ett flertal länder som gör att det är extra förmånligt som pensionär att bo utomlands. Du kan få betala lägre skatt på pensionen och levnadskostnaderna är billigare i många länder. I Portugal betalar du som har tjänstepension från privatsektor 0 procent i skatt. Här gäller det att ha god framförhållning och planera och sätta sig in i skattelagarna som berör varje land.