Väljer du ISK äger du dina tillgångar själv och får bland annat rösta bolagsstämmor om du har aktier. Du omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin. ISK är personligt och du kan inte välja förmånstagare, men du kan öppna ett ISK i barnens namn. Då måste de deklarera var och en för sina tillgångar och får dessutom tillgång till sina pengar så fort de fyller 18. Det finns inte något försäkringsmoment i ISK.


Väljer du en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som äger tillgångarna och du har inte rösträtt. Du kan välja en traditionell försäkring och då förvaltar försäkringsbolaget dina pengar. Du kan välja förmånstagare och på så sätt spara till dina barn. Dessutom kan du lägga till olika slags försäkringsskydd (som kostar pengar) som återbetalningsskydd, premiebefrielseförsäkring mm.. Avgifterna kan bli höga om du både ska betala avgift för försäkringen, för förvaltningen av fonderna och courtage. Ofta är sparandet bundet en viss tid och det kostar extra om du väljer att sälja i förtid.