Hej!

Inkomstpensionen bygger på att det varje år betalas in en pensionsavgift om 16 procent. Dessa pengar betalas sedan ut till de som är pensionärer idag. Om det blir några pengar över placeras dessa i en buffert, inkomstpensionens så kallade "buffertfond" är AP-fonden. Det är däremot inte utvecklingen av denna fond som avgör hur mycket du kommer att få från din inkomstpension.

För varje år som du får en inbetalning till din inkomstpension växer din pensionsrätt. Den räknas sedan upp med en ränta som bestäms av inkomstindex. Det är alltså värdet på din pensionsrätt samt eventuell ränta som avgör din pensionsbehållning, det vill säga det du kommer att få utbetalat i pension.

Vill du veta mer om hur inkomstpensionen fungerar och vad som avgör din framtida utbetalning hittar du mer information på Pensionsmyndigheten.