Partierna har en pensionsöverenskommelse över blockgränserna. Några av de viktigaste punkterna i överenskommelsen är att grundskyddet ska förbättras där fokus ska vara på de mest ekonomiskt utsatta vilket ska bidra till minskat inkomstgap mellan kvinnor och män. Även höjd pensionsålder och att genomföra förändringar för att få mer jämställda pensioner.

2019 höjs den genomsnittliga totala pensionen med 170-740 kronor per månad efter skatt. Storleken på höjningen varierar mellan grupper för pensionärer. Några av skillnaderna är höjd pension för de med bostadstillägg och sänkt skatt för pensionärer som är 66 år och äldre.

Här kan du läsa mer om förändringarna.

Hälsningar,
Maja Englund