Hej!

Det är en bra fråga som inte har ett helt enkelt svar. När det gäller det tidigare så kallade IPS-sparandet är det fri flytträtt på pengarna till andra sparinstitut. I vissa kollektivavtals tjänstepensioner finns det flytträtt och när det gäller privata pensionsförsäkringar kan det också finnas flytträtt. Flytträtten står angiven i ditt försäkringsavtal, men du kan också fått rätten att flytta efter att avtalet tecknades.

Säkrast är att kontakta ditt försäkringsbolag för att få svar på frågan, men kom ihåg att det ofta är förenat en kostnad att flytta pensionen. Ta reda på hur stor den är i ditt fall.

På frågan om man bör göra det eller inte finns det tyvärr inget givet svar. Det beror helt på vilken lösning du sitter på i idag och hur du vill placera dina pengar i framtiden.

Lycka till