Obundet lån har historiskt visat sig billigare. Ett obundet lån är också lättare att förhandla om eftersom ni alltid kan välja att byta långivare. Nackdelen är att kostnaden kan variera vid ränteuppgång. Just nu är min bedömning att räntan inte kommer stiga avsevärt de närmaste två åren.

Om du vill ha en trygghet och förutsägbarhet ska du välja att binda lånet. Då vet du vad det kostar varje månad och får inga överraskningar. Du behöver inte hålla koll på Reporäntan eller bry dig om att jämföra lån. Nackdelen är att det begränsar ditt förhandlingsutrymme.

Många väljer att ha en del bundet och en del rörligt. Men det finns en nackdel och det är att du inte har möjlighet att bara flytta ett halvt lån till annan långivare.

Man brukar säga att han man små marginaler så kan det vara klokt att binda, har man lite mer luft i ekonomin kan man idag låta lånen ligga kvar på rörlig ränta. Be din bankman att räkna på tre olika scenarier. Hur mycket betalar du med obunden ränta som kanske stiger med 0,5% under kommande två år, hur mycket betalar du för hälften bundet och hälften obundet, och vad kostar det att binda hela lånet. Kanske kan de ge dig en fingervisning om vad som passar dig.