Hej! Börja med att undersöka hos ditt försäkringsbolag om du har rätt att flytta din pensionsförsäkring, idag tillåts tyvärr inte alla försäkringar att flyttas. Är det en tjänstepension du överväger att flytta behöver även den arbetsgivare som står som försäkringstagare godkänna flytten.

Därefter behöver du göra någon slags bedömning över om det lönar sig att flytta, och då kan du be att få ett så kallat flyttblad från både ditt nuvarande försäkringsbolag och de försäkringsbolag du överväger att flytta till. Med hjälp av flyttbladet kan du jämföra det du har idag med det du kan få om du flyttar. Jämför avgifter, villkor och utbud mellan flera olika bolag. Undersök även hur stor flyttavgiften kommer att bli om du väljer att flytta. När du bestämt dig för ett försäkringsbolag att flytta till kan de hjälpa dig med rätt blanketter, som också behöver signeras av behörig firmatecknare om det är en tjänstepension. Läs gärna mer här. Lycka till!


Hälsningar,
Maja Englund